Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.122 -178 (-4,14) -1,78 0
APT 5.100 0 (0) -0,22 0
ATA 3.807 +107 (+2,89) -8,99 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 1.604 -196 (-10,89) -0,65 0
BLF 5.900 -600 (-9,23) -9,99 0,44
CAD 3.231 -469 (-12,68) -9,90 0
CAT 26.170 +870 (+3,44) 5,09 1,88
CCA 9.900 0 (0) 21,52 0,67
CNA 43.900 0 (0) -325,40 4,32
CQN 26.900 0 (0) 22,22 2,16
DAT 19.700 +40 (+2,07) 31,38 1,34
DBC 71.500 -50 (-0,69) 9,93 1,71
FMC 50.300 0 (0) 11,04 1,66
GTN 18.000 +10 (+0,55) 54,15 1,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 51,23%
Nguyễn Văn Khương 2,13%
CTCP Chứng khoán MB 0,58%
Nguyễn Băng Thương 0,44%
CTCP Dầu cá Châu Á 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 31/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021

Xem thêm