Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 12.400 +700 (+5,98) 3,05 0,46
FPT 78.000 -50 (-0,63) 16,08 3,37
HIG 7.100 0 (0) 12,86 0,46
HPT 12.083 -1.617 (-11,80) 6,40 0,86
ICT 13.350 +25 (+1,90) 43,95 0,65
SBD 10.800 +100 (+0,93) 14,66 0,86
SRA 3.220 -80 (-2,42) 4,38 0,22
SRB 1.509 +9 (+0,60) 147,60 0,34
VLA 0 -60.000 (-100,00) 32,94 5,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Tô Hoài Văn 1,66%
Hoàng Anh Lộc 1,51%
Lê Thanh Sơn 1,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 08/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 17/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 17/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021

Xem thêm