Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 12.019 -181 (-1,48) 4,08 0,41
FPT 83.800 +30 (+0,35) 16,56 3,41
HIG 7.596 -4 (-0,05) 4,94 0,45
HPT 13.200 0 (0) 5,96 0,93
ICT 12.900 +5 (+0,38) -34,19 0,65
SBD 10.300 0 (0) 6,02 0,90
SRA 4.447 -253 (-5,38) 10,33 0,29
SRB 2.422 -78 (-3,12) 489,77 0,55
VLA 0 -49.000 (-100,00) -61,84 4,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Lê Lưu Ngân 0,89%
Hoàng Kim Phượng 0,68%
Phạm Văn Hạnh 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 08/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 17/10/2022

Xem thêm