Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 22.200 0 (0) 7,53 0,76
FPT 110.800 +180 (+1,65) 21,70 4,70
HIG 7.479 -821 (-9,89) 4,10 0,39
HPT 15.000 0 (0) 7,05 1,06
ICT 11.800 +15 (+1,28) 21,57 0,59
SBD 7.500 0 (0) 8,21 0,72
SRA 3.600 0 (0) 18,66 0,25
SRB 2.194 -106 (-4,61) 443,67 0,50
VLA 0 -17.100 (-100,00) 268,57 1,57
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Nguyễn Trí Dũng 2,25%
Lê Lưu Ngân 2,12%
TÔ HOÀI VĂN 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/05/2023

Xem thêm