Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0) 20,66 0,66
EID 24.003 +3 (+0,01) 6,98 1,10
EPH 11.000 0 (0) 5,49 0,98
FHS 28.600 0 (0) 27,03 1,63
HAB 75.200 0 (0) 335,87 6,86
HEV 0 -25.600 (-100,00) 13,98 1,58
HTP 48.219 +219 (+0,46) 66,65 2,08
IBD 16.300 0 (0) 18,72 1,50
IBN 12.000 0 (0) 0 0
IHK 12.600 -1.900 (-13,10) 7,64 0,94
IN4 100.000 0 (0) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0) -448,13 6,88
LBE 0 -30.400 (-100,00) 25,84 1,71
NBE 13.021 -79 (-0,60) 7,33 0,95
PNC 9.900 0 (0) -13,43 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương 29,00%
Hách Thanh Toàn 19,79%
Nguyễn Thị Như Hoa 15,32%
Nguyễn Trần Xuân Lan 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020

Xem thêm