Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 20.000 +1.500 (+8,11) 9,49 1,01
CPC 24.220 -1.080 (-4,27) 9,74 1,13
DDV 18.168 +868 (+5,02) 13,85 1,96
DGC 134.000 -450 (-3,24) 9,60 4,47
DHB 8.500 0 (0) -3,37 0
DOC 10.200 0 (0) 43,21 0,98
DPM 41.300 +150 (+3,67) 5,19 1,51
HAI 5.110 -13 (-2,48) 58,90 0,44
HPH 11.600 0 (0) 61,35 0,97
HSI 2.700 0 (0) -11,51 0
HVT 53.933 -867 (-1,58) 10,78 2,24
LAS 14.479 +279 (+1,96) 23,93 1,22
LTG 31.123 -177 (-0,57) 5,91 0,88
NFC 0 -12.700 (-100,00) 14,75 1,10
PCE 25.333 +933 (+3,82) 3,81 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 68,50%
Lê Xuân Lương 8,25%
Đặng Thị Thu Hiền 0,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021

Xem thêm