Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 11.153 -347 (-3,02) 10,47 1,02
BT1 16.800 0 (0) 7,97 0,85
CPC 23.117 -1.383 (-5,64) 8,78 1,24
DDV 28.057 -143 (-0,51) 19,03 3,03
DGC 169.000 +480 (+2,92) 21,90 5,64
DHB 11.000 0 (0) -4,37 0
DOC 11.500 -100 (-0,86) 48,71 1,11
DPM 47.800 +50 (+1,05) 11,87 2,06
HAI 7.100 +26 (+3,80) 81,84 0,61
HPH 11.131 -69 (-0,62) 58,87 0,93
HSI 3.200 0 (0) -13,64 0
HVT 58.626 -174 (-0,30) 11,66 2,42
LAS 23.156 -544 (-2,30) 36,99 1,99
LTG 37.135 +235 (+0,64) 7,05 1,04
NFC 0 -14.300 (-100,00) 19,27 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 68,50%
Lê Xuân Lương 8,25%
Đặng Thị Thu Hiền 0,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021

Xem thêm