Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.945 -55 (-0,42) -13,58 1,34
BFC 44.450 +15 (+0,33) 10,83 1,88
BT1 14.000 0 (0) 51,43 0,79
CPC 0 -18.300 (-100,00) 7,30 0,91
CSV 38.900 +20 (+0,51) 20,27 2,77
DCM 37.300 -80 (-2,09) 16,13 1,92
DDV 19.712 -188 (-0,94) 18,04 1,70
DGC 121.300 -170 (-1,38) 15,39 3,68
DHB 10.511 +11 (+0,10) 2,78 4,40
DOC 9.700 -100 (-1,02) 20,56 0,91
DPM 35.500 -40 (-1,11) 25,88 1,18
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 16.800 -2.900 (-14,72) 22,63 1,40
HSI 1.313 +13 (+1,00) -0,79 0
HVT 89.449 -1.551 (-1,70) 22,79 2,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 68,50%
Lê Xuân Lương 4,96%
Đặng Thị Thu Hiền 0,91%
Nguyễn Văn Long 0,62%
Lê Thị Hồng Ngọc 0,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm