Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 0 -11.600 (-100,00) 10,94 1,06
BT1 17.500 +2.200 (+14,38) 8,30 0,88
CPC 0 -24.400 (-100,00) 8,27 1,17
DDV 18.096 -504 (-2,71) 12,28 1,96
DGC 130.000 -410 (-3,05) 16,74 4,31
DHB 9.100 0 (0) -3,61 0
DOC 10.100 0 (0) 42,78 0,97
DPM 41.850 +265 (+6,76) 10,40 1,81
HAI 6.430 -48 (-6,94) 74,12 0,55
HPH 11.600 0 (0) 61,35 0,97
HSI 3.000 0 (0) -12,79 0
HVT 0 -53.900 (-100,00) 10,78 2,24
LAS 0 -14.900 (-100,00) 23,60 1,27
LTG 31.924 -1.176 (-3,55) 6,06 0,90
PCE 0 -20.900 (-100,00) 6,58 1,15
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 68,50%
Lê Xuân Lương 8,25%
Đặng Thị Thu Hiền 0,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021

Xem thêm