Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HVN 12.400 -20 (-1,58) -4,07 0
SCS 68.300 -30 (-0,43) 12,61 5,00
VJC 97.600 -170 (-1,71) -24,24 3,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp 55,20%
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 31,14%
ANA Holdings Inc. 5,62%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 1,05%
Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 31/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm