Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tasco (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.000 0 (0) 203,66 0,33
ALV 10.218 -882 (-7,95) 6,23 0,68
ATB 600 0 (0) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.000 0 (0) 5,90 0,74
BOT 2.801 -99 (-3,41) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C4G 10.277 -123 (-1,18) 23,26 0,97
C69 6.796 -104 (-1,51) 40,87 0,51
C92 3.500 0 (0) 104,22 0,30
CMS 13.214 -186 (-1,39) 154,81 1,20
CSC 37.430 +1.230 (+3,40) 25,59 1,40
CX8 8.300 -900 (-9,78) 65,09 0,79
DC2 0 -8.100 (-100,00) 43,59 0,83
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,97%
Vũ Thái Xuyên 1,50%
Công ty Cổ phần Tasco 1,47%
PHẠM VĂN LƯƠNG 0,95%
Lê Quản Cần 0,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023

Xem thêm