Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 12.800 +1.600 (+14,29) 12,09 0,87
AMS 16.797 -303 (-1,77) 8,80 1,25
ATB 2.300 0 (0) -2,96 0,70
B82 2.300 0 (0) 22,23 0,23
BHT 14.200 0 (0) -4,30 0
BMN 13.400 +1.700 (+14,53) 8,37 1,23
BOT 48.000 0 (0) -27,56 8,76
BTU 15.000 0 (0) 6,67 1,02
BUD 15.500 0 (0) 20,89 1,30
C12 4.500 0 (0) 6,35 0,28
SII 16.100 -30 (-1,82) -10,03 0,73
TCD 32.600 +140 (+4,48) 6,98 2,33
TGG 27.000 +10 (+0,37) 17,62 2,60
THG 79.800 0 (0) 8,51 2,42
TTA 16.600 -15 (-0,89) 14,76 1,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh 28,80%
Tô Thị Thanh Tịnh 0,18%
Nguyễn Trần Diễm Chi 0,04%
Trần Văn Đà 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 27/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020

Xem thêm