Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.800 -1.200 (-15,00) 3.682,10 0,38
ALV 3.819 -81 (-2,08) 4,77 0,28
ATB 500 0 (0) -0,09 0,19
B82 600 0 (0) 0 0,06
BCO 11.000 0 (0) 0 0
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 3.099 -1 (-0,03) -2,42 1,10
C12 3.600 0 (0) 5,08 0,22
C4G 12.384 +184 (+1,51) 22,22 1,19
C69 6.841 +41 (+0,60) 26,92 0,56
C92 2.873 -27 (-0,93) 388,01 0,25
CMS 20.370 +70 (+0,34) 100,61 1,41
CSC 28.842 +242 (+0,85) 20,46 1,16
CTX 0 -7.600 (-100,00) 20,06 0,59
CX8 0 -6.900 (-100,00) 25,60 0,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 37,19%
Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế 3,44%
Nguyễn Thị Phương Hoa 3,39%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 2,03%
Nguyễn Bá Cường 0,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/03/2023

Xem thêm