Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 2.112 -288 (-12,00) 2,47 0
GSP 11.250 -15 (-1,31) 7,25 0,83
HTV 10.000 0 (0) 11,30 0,39
ISG 4.700 -300 (-6,00) 0,27 0
MVN 22.332 +932 (+4,36) 15,78 1,85
NOS 903 -97 (-9,70) -0,07 0
PDV 12.920 -80 (-0,62) 4,23 0,85
PJT 10.600 0 (0) 8,61 0,79
PNP 18.500 0 (0) 6,13 1,32
PVT 21.200 +10 (+0,47) 7,92 0,83
SFI 33.600 0 (0) 4,07 0,98
SGS 16.538 -362 (-2,14) 5,10 0,94
SHC 8.673 +73 (+0,85) 7,83 0,51
SSG 8.229 -71 (-0,86) 0,70 0,60
SWC 20.343 -357 (-1,72) 6,75 0,90
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 50,08%
Nguyễn Tuấn Anh 13,28%
CTCP Xi măng Hà Tiên 1 10,99%
Nguyễn Quốc Huy 10,00%
Peter Eric Dennis 4,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 13/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 01/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022

Xem thêm