Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.848 -252 (-1,39) 132,87 0,50
CLG 3.693 +393 (+11,91) -0,37 2,94
DLR 11.389 +1.389 (+13,89) -13,40 0
EFI 3.212 -388 (-10,78) -9,31 0,41
EIN 18.350 -250 (-1,34) 32,57 1,68
HD2 11.670 +270 (+2,37) 218,35 0,91
HD6 33.835 +135 (+0,40) 185,68 2,62
HD8 13.058 -142 (-1,08) 24,06 1,03
HIZ 80.500 -14.200 (-14,99) 24,85 3,05
HPI 26.000 0 (0) 7,35 6,42
IDV 66.344 -656 (-0,98) 8,43 2,52
KSF 72.046 +746 (+1,05) 94,20 3,61
NDN 22.057 -443 (-1,97) 5,29 1,47
NRC 29.656 -344 (-1,15) 31,20 2,45
PV2 8.888 -212 (-2,33) 385,69 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh 25,04%
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land 24,04%
America Limited Liability Company 3,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 30/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 09/02/2021

Xem thêm