Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 31.550 0 (0) 9,26 1,08
CEN 10.387 +787 (+8,20) -199,22 1,03
CMV 9.700 0 (0) 14,94 0,74
DKC 1.300 0 (0) 0,68 0,10
HFX 5.200 -3.400 (-39,53) -1,24 0
HTM 11.900 0 (0) -74,42 1,17
HTT 1.210 +10 (+0,83) -2,83 0,18
KGM 12.084 -316 (-2,55) 33,15 1,15
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.500 -39 (-4,94) 166,58 0,90
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -11.100 (-100,00) 9,70 0,77
TOP 1.003 -97 (-8,82) -32,59 0,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Motor N.a Việt Nam 65,00%
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Quảng Nam 15,80%
Công ty TNHH Thương Mại Ô Tô Thành Công 12,68%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 5,27%
Nguyễn Tiến Vượng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023

Xem thêm