Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 31.100 0 (0) 8,49 1,08
CEN 2.500 -400 (-13,79) 500,99 0,25
CMV 8.650 -61 (-6,58) 9,43 0,64
DKC 1.800 0 (0) 0,76 0,13
HFX 8.000 -1.100 (-12,09) -0,69 0
HTM 12.200 -600 (-4,69) -87,27 1,20
HTT 1.563 -37 (-2,31) -2,30 0,25
KGM 7.233 -267 (-3,56) 14,71 0,68
LBC 11.500 0 (0) 2,47 0,37
PIT 5.990 -1 (-0,16) -9,51 0,83
PNG 24.300 0 (0) 9,04 2,11
THS 0 -11.800 (-100,00) 13,50 0,88
TOP 1.209 -191 (-13,64) -39,28 0,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 65,00%
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 15,80%
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 12,68%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 5,27%
Lê Anh Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/12/2023

Xem thêm