Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 35.650 -10 (-0,27) 19,89 1,29
CEN 3.919 -181 (-4,41) 1.053,53 0,39
CMV 9.880 +8 (+0,81) 7,53 0,71
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,42 0
HTM 15.000 0 (0) -147,58 1,46
HTT 1.300 0 (0) -2,20 0,19
KGM 8.000 0 (0) 39,28 0,77
LBC 16.000 0 (0) 5,06 0,63
PIT 5.030 0 (0) 22,60 0,60
PNG 27.000 0 (0) 30,39 3,75
THS 0 -20.300 (-100,00) 15,42 1,57
TOP 1.600 0 (0) -51,98 0,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam 65,00%
Công ty Cổ phần Bất động sản Nghỉ dưỡng Quảng Nam 15,80%
Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công 12,68%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 5,27%
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phú 4,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 09/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 02/08/2022

Xem thêm