Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.000 0 (0) 9,27 1,15
CEN 2.300 0 (0) 302,86 0,23
CMV 9.510 0 (0) 14,95 0,70
DKC 500 0 (0) 0,21 0,04
HFX 13.800 0 (0) -1,19 0
HTM 11.000 +900 (+8,91) -163,02 1,08
HTT 1.300 0 (0) -3,37 0,22
KGM 7.044 -56 (-0,79) 12,80 0,67
LBC 14.900 0 (0) 3,20 0,48
PIT 6.000 +10 (+1,69) -10,86 0,76
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 0 -13.500 (-100,00) 15,44 1,00
TOP 1.400 0 (0) -45,48 0,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty TNHH Motor N.a Việt Nam 65,00%
Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Hòa Hải 15,80%
Công Ty TNHH Thương Mại Ô Tô Thành Công 12,68%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 5,27%
Lê Anh Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm