Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 6.613 -387 (-5,53) 14,34 0,51
CTF 32.900 0 (0) 28,68 2,65
GGG 6.000 0 (0) -3,21 0
HAX 15.600 -55 (-3,40) 11,47 1,21
HHS 7.200 -52 (-6,73) 9,53 0,58
HTL 15.850 -60 (-3,64) 6,84 0,84
SVC 35.100 0 (0) 12,33 0,97
TMT 17.500 +30 (+1,74) 306,92 1,48
VMA 4.600 0 (0) 2,65 0,25
VVS 18.500 0 (0) 11,15 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Chairatchakarn bangkok Company Limited 24,56%
Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản 7,00%
Aichi Hino Motor Co., Ltd. 5,00%
Vũ Thị Chiên 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 12/06/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 08/02/2023

Xem thêm