Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -6.000 (-100,00) 14,45 0,44
CTF 30.000 0 (0) 60,91 2,49
GGG 2.300 +300 (+15,00) -4,38 0
GMA 0 -48.800 (-100,00) 195,29 2,11
HAX 14.400 -40 (-2,70) 37,12 1,16
HHS 8.500 -40 (-4,49) 7,87 0,66
HTL 15.650 -50 (-3,09) 4,85 0,72
SVC 28.750 -20 (-0,69) 83,57 0,79
TMT 14.800 -60 (-3,89) 366,70 1,25
VMA 4.600 0 (0) 2,65 0,25
VVS 19.100 0 (0) 23,39 1,45
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Kiều Diễm 25,32%
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 24,56%
Noriaki Yashiro 14,00%
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 5,00%
Lã Thị Thanh Phương 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/05/2023

Xem thêm