Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 14.213 -1.587 (-10,04) 8,25 1,28
APF 62.742 +642 (+1,03) 6,17 1,40
BBC 73.000 +390 (+5,64) 8,37 1,02
BCF 38.000 0 (0) 13,89 2,84
BKH 30.300 0 (0) 11,41 1,08
BLT 37.000 0 (0) 18,82 0,97
BMV 15.000 0 (0) 75,06 1,46
C22 17.900 0 (0) 7,84 0,86
CAN 62.167 -733 (-1,17) 9,02 2,20
CBS 58.286 +2.086 (+3,71) 0 2,48
CLX 21.886 +486 (+2,27) 11,23 1,31
CMF 180.000 0 (0) 7,67 2,03
CMN 52.000 0 (0) 17,55 1,79
HHC 0 -84.500 (-100,00) 17,96 2,68
HSL 6.840 +44 (+6,87) 9,62 0,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Tuấn Tú 4,51%
Võ Thanh Hoài 4,20%
Phạm Thanh Lâm 4,04%
Hoàng Thị Mai Anh 3,96%
Nguyễn Đình Quân 3,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 26/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 30/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/10/2021

Xem thêm