Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,55 3,94
ANT 9.859 +259 (+2,70) 4,45 0,60
APF 59.948 +548 (+0,92) 9,14 1,41
BBC 51.000 0 (0) 10,13 0,68
BCF 0 -28.000 (-100,00) 14,19 2,55
BLT 37.500 -1.300 (-3,35) 10,34 1,36
BMV 12.700 +1.600 (+14,41) 94,88 1,24
C22 17.000 0 (0) 7,24 0,84
CAN 60.000 +5.000 (+9,09) 24,75 1,98
CBS 31.504 -196 (-0,62) 3,34 0,68
CLX 14.552 -148 (-1,01) 6,99 0,75
CMF 190.000 -19.000 (-9,09) 6,63 1,55
CMM 6.000 -100 (-1,64) 8,57 0,55
CMN 77.400 0 (0) 17,58 2,49
HHC 93.000 -300 (-0,32) 31,13 2,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12,44%
NGUYỄN TUẤN DŨNG 7,77%
Nguyễn Tuấn Tú 4,10%
Võ Thanh Hoài 3,82%
Phạm Thanh Lâm 3,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 25/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/07/2023

Xem thêm