Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 5.300 +3 (+0,56) -0,69 0,25
ANT 14.900 +400 (+2,76) 3,39 0,91
APF 74.289 -511 (-0,68) 4,50 1,53
BBC 62.000 0 (0) 6,27 0,86
BKH 29.000 0 (0) 83,59 1,13
BLT 34.200 0 (0) 13,76 1,16
BMV 53.700 0 (0) 849,92 5,31
BNA 9.641 -159 (-1,62) 4,04 0,55
C22 15.300 0 (0) 6,52 0,76
CAN 0 -37.800 (-100,00) 11,74 1,28
CBS 48.945 -555 (-1,12) 0 2,08
CLX 12.392 -8 (-0,06) 5,85 0,69
CMF 179.000 +3.900 (+2,23) 6,59 1,88
CMM 7.700 -200 (-2,53) 4,07 0,45
HHC 92.000 -9.000 (-8,91) 28,76 2,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Tuấn Tú 4,10%
Võ Thanh Hoài 3,82%
Phạm Thanh Lâm 3,67%
Hoàng Thị Mai Anh 3,60%
Nguyễn Đình Quân 3,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 08/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm