Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 3.681 +381 (+11,55) 75,29 0,47
CBI 6.600 0 (0) 3,95 2,97
DFC 44.900 +4.000 (+9,78) 13,14 1,81
DNS 9.400 0 (0) 37,40 1,10
DNY 3.700 0 (0) -0,28 0
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMG 23.500 0 (0) 189,72 2,39
HSG 27.900 -10 (-0,35) 8,03 1,75
ITQ 3.183 +83 (+2,68) 39,35 0,29
KKC 12.501 -299 (-2,34) 4,73 0,77
KMT 8.200 +200 (+2,50) 13,29 0,64
KTL 25.300 -200 (-0,78) 9,34 1,23
KVC 2.188 +188 (+9,40) -2,68 0,21
MEL 9.000 +400 (+4,65) 16,16 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 3,63%
Tundra Vietnam Fund 2,45%
Norges Bank 1,44%
Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund 1,33%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020

Xem thêm