Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 4.751 +51 (+1,09) 22,42 0,65
BVG 2.332 +32 (+1,39) 3,36 0,63
CBI 7.100 0 (0) -6,04 0,72
DFC 19.400 0 (0) 7,15 0,67
DPS 400 0 (0) -1,85 0,04
DTL 15.800 +50 (+3,26) -4,51 1,19
GDA 23.843 -157 (-0,65) -20,21 0,74
HLA 500 0 (0) -0,13 0
HMC 10.050 +5 (+0,50) -31,32 0,70
HMG 13.300 0 (0) 17,19 1,17
HPG 27.500 +60 (+2,23) 84,70 1,59
HSG 22.250 +50 (+2,29) 600,75 1,27
HSV 7.147 +47 (+0,66) -121,85 0,67
ITQ 2.583 -17 (-0,65) -4,58 0,25
KKC 0 -6.300 (-100,00) -5,47 0,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vietnam Enterprise Investments Limited 2,77%
Amersham Industries Limited 1,89%
Tundra Vietnam Fund 1,77%
Norges Bank 1,72%
Wareham Group Limited 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2023 28/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 08/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 29/01/2023

Xem thêm