Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.404 +4 (+0,29) 29,23 0,18
CBI 2.600 0 (0) -2,76 2,92
DFC 27.600 0 (0) 8,08 1,12
DNS 9.400 0 (0) -3,52 1,20
DNY 1.500 0 (0) -0,17 0
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 300 0 (0) -0,08 0
HMG 23.500 0 (0) -32,33 2,42
HPG 25.700 0 (0) 9,79 1,62
HSG 13.900 -30 (-2,11) 7,96 1,03
ITQ 2.401 +1 (+0,04) 61,86 0,21
KKC 5.900 -500 (-7,81) -3,06 0,52
KMT 0 -7.400 (-100,00) 9,90 0,56
KTL 21.700 0 (0) 19,09 1,07
KVC 1.152 -48 (-4,00) -2,75 0,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 16,45%
Tundra Vietnam Fund 2,45%
Norges Bank 1,44%
Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund 1,33%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 24/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 28/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm