Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 18.207 -493 (-2,64) 0,87 0,64
BVG 2.302 +2 (+0,09) 5,81 0,56
CBI 8.600 0 (0) -32,47 0,84
DFC 20.800 0 (0) 6,82 1,01
DPS 398 -2 (-0,50) -1,84 0,04
DTL 13.400 0 (0) -6,33 1,11
GDA 25.325 -775 (-2,97) 9,77 0,79
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 11.750 -20 (-1,67) 14,43 0,79
HMG 14.200 0 (0) 11,05 1,20
HPG 28.900 -60 (-2,03) 19,86 1,75
HSG 21.550 -80 (-3,57) 15,15 1,19
HSV 4.713 -87 (-1,81) 19,42 0,44
ITQ 3.248 -152 (-4,47) 57,90 0,32
KKC 5.767 -533 (-8,46) 27,82 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Phước Vũ 17,02%
Amersham Industries Limited 3,26%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,81%
Norges Bank 1,81%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 1,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2024 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024

Xem thêm