Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.400 -30 (-2,56) 11,78 0,72
BRC 14.300 -45 (-3,05) 8,09 0,88
BRR 18.200 0 (0) 14,54 1,51
DAG 2.000 -5 (-2,43) -0,61 0,35
DPR 41.000 -120 (-2,84) 14,39 1,16
DRG 8.616 -184 (-2,09) 71,01 0,78
DRI 11.108 -392 (-3,41) 10,13 1,54
DTT 18.750 0 (0) 13,03 1,19
GER 15.900 0 (0) 26,53 1,37
GVR 30.600 -215 (-6,56) 48,75 2,19
HCD 9.800 -25 (-2,48) 6,24 0,76
HII 6.060 0 (0) 6,52 0,45
HNP 18.000 0 (0) 29,70 0,70
HRC 42.850 +30 (+0,70) 86,94 2,39
IRC 7.900 0 (0) 11,32 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 55,06%
Nguyễn Lượng Khoa Toàn 8,17%
Lê Thị Phương Nga 5,65%
Nguyễn Thanh Thùy Minh 5,00%
Phạm Văn Khoa 4,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 22/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023

Xem thêm