Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.832 +332 (+1,25) 20,20 2,29
DPD 24.000 0 (0) 0 2,28
DRG 19.869 -31 (-0,16) 24,72 1,63
DRI 16.074 -226 (-1,39) 12,26 1,62
GER 5.800 +1.600 (+38,10) 22,50 0,37
HCD 12.700 +35 (+2,83) 9,42 0,92
HII 18.600 +10 (+0,54) 9,99 1,08
HNP 24.300 0 (0) 9,86 0,92
HRC 53.000 0 (0) 195,53 3,01
IRC 8.700 0 (0) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 37.000 +150 (+4,22) 9,26 2,02
NNG 19.530 +430 (+2,25) 14,83 1,20
NSG 7.500 0 (0) 23,12 0,69
PGN 14.564 -836 (-5,43) 9,25 1,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 55,06%
Lê Thị Phương Nga 5,65%
Nguyễn Thanh Thùy Minh 5,00%
Phạm Văn Khoa 4,91%
Trần Việt Cường 4,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 25/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021

Xem thêm