Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 21.700 0 (0) 17,55 1,80
DRG 7.109 +9 (+0,13) 37,60 0,63
DRI 8.800 +100 (+1,15) 11,98 1,10
GER 8.900 0 (0) 4,94 0,69
HII 5.400 -31 (-5,42) -9,43 0,43
HNP 20.900 0 (0) 13,50 0,79
HRC 54.900 +290 (+5,57) 172,50 3,02
IRC 8.200 0 (0) 14,41 0,78
LNC 10.000 0 (0) 91,55 0,98
NHH 15.800 -30 (-1,86) 9,92 0,86
NNG 16.800 +1.900 (+12,75) 50,21 1,10
NSG 13.000 0 (0) 40,07 1,19
PCH 5.018 -82 (-1,61) 8,74 0,42
PGN 8.995 -205 (-2,23) 6,20 0,73
PHR 46.850 -65 (-1,36) 7,77 1,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 55,06%
Nguyễn Lượng Khoa Toàn 8,17%
Lê Thị Phương Nga 5,65%
Nguyễn Thanh Thùy Minh 5,00%
Phạm Văn Khoa 4,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 13/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 13/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 13/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 14/03/2023

Xem thêm