Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 23.500 0 (0) 6,50 1,19
BGW 18.300 0 (0) 29,05 1,71
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 0 -36.000 (-100,00) 7,03 1,25
BWA 8.800 0 (0) 29,90 0,68
BWE 41.400 -35 (-0,83) 12,82 1,81
BWS 33.500 0 (0) 11,51 2,71
CLW 34.450 0 (0) 9,05 1,79
CMW 11.700 0 (0) 12,85 1,03
CTW 22.320 +220 (+1,00) 12,22 1,20
DNA 25.000 0 (0) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 30.000 0 (0) 11,04 1,54
GDW 0 -24.500 (-100,00) 10,16 1,28
NBW 0 -25.800 (-100,00) 10,63 1,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng 80,58%
VŨ HỒNG DƯƠNG 0,67%
Lê Chí Thanh 0,27%
Vũ Nhân Hòa 0,20%
Vũ Anh Đức 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 03/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023

Xem thêm