Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 21.873 +73 (+0,33) 5,77 0,92
FPT 88.200 -60 (-0,67) 19,88 3,94
HIG 10.027 -373 (-3,59) -5,30 0,76
HPT 13.986 -14 (-0,10) 6,74 1,00
ICT 19.350 -5 (-0,25) 12,56 0,90
SBD 15.500 0 (0) 18,52 1,23
SRA 10.102 -198 (-1,92) 11,73 0,77
SRB 6.949 +449 (+6,91) -56,86 1,58
VLA 83.417 +2.317 (+2,86) -51,46 7,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hàn Nguyệt Thu Hương 7,79%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phân phối SATICO 7,19%
Trương Thị Cẩm Lê 0,32%
Đinh Hà Duy Trang 0,29%
Cao Thị Giang 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/05/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 09/05/2015

Xem thêm