Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 20.160 -1.240 (-5,79) 10,30 0,65
FPT 109.000 -280 (-2,50) 21,37 4,62
HIG 8.500 0 (0) 15,40 0,44
HPT 14.700 -800 (-5,16) 6,91 1,04
ICT 11.950 +5 (+0,42) 25,77 0,60
SBD 7.100 0 (0) 7,88 0,68
SRA 2.899 -1 (-0,03) 25,65 0,20
SRB 2.000 0 (0) 318,18 0,45
VLA 17.840 -660 (-3,57) 276,74 1,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phân Phối Sa Ti Co 7,93%
Hàn Nguyệt Thu Hương 7,89%
Đàm Thiện Ngọc 3,47%
Trương Thị Thanh Thanh 2,80%
Ngô Thị Ngọc Hoa 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 25/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 13/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm