Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 18.538 +938 (+5,33) 9,48 0,60
FPT 137.500 -50 (-0,36) 25,76 5,50
HIG 8.154 -1.146 (-12,32) 14,77 0,42
HPT 16.300 +100 (+0,62) 7,67 1,15
ICT 13.300 +20 (+1,52) 10,94 0,66
SBD 9.065 -135 (-1,47) 10,15 0,87
SRA 3.598 -102 (-2,76) 26,75 0,24
SRB 2.179 +79 (+3,76) 346,66 0,49
VLA 0 -16.800 (-100,00) -29,04 1,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phân Phối Sa Ti Co 7,93%
Hàn Nguyệt Thu Hương 7,89%
Đàm Thiện Ngọc 3,47%
Trương Thị Thanh Thanh 2,80%
Ngô Thị Ngọc Hoa 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 25/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 13/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm