Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.315 -85 (-1,93) 46,98 0,41
BFC 25.700 -65 (-2,46) 9,90 1,14
BT1 13.200 -300 (-2,22) 22,88 0,70
CPC 16.677 +277 (+1,69) 6,67 0,79
CSV 55.200 -270 (-4,66) 11,66 1,70
DCM 33.000 -140 (-4,06) 15,78 1,75
DDV 11.153 -147 (-1,30) 23,20 0,96
DGC 100.000 -120 (-1,18) 12,22 3,17
DHB 8.950 -50 (-0,56) 2,83 3,97
DOC 8.100 -100 (-1,22) 4,55 0,71
DPM 33.600 -100 (-2,89) 24,68 1,14
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 14.600 0 (0) 9,65 1,13
HSI 1.400 +100 (+7,69) -0,84 0
HVT 62.368 -4.632 (-6,91) 10,03 1,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trương Thị Lan Anh 54,76%
Đào Xuân Thạch 5,95%
Nguyễn Thị Hương 5,95%
Phạm Huy Hiệu 5,04%
Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc 4,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 10/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/03/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 02/12/2019

Xem thêm