Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 23.213 +2.913 (+14,35) 1,11 0,82
BVG 2.304 +4 (+0,17) 3,32 0,62
CBI 7.000 0 (0) 215,74 0,69
DFC 17.920 -80 (-0,44) 7,40 0,62
DPS 400 0 (0) -1,85 0,04
DTL 14.350 +5 (+0,34) -5,73 1,15
GDA 24.682 -218 (-0,88) 9,98 0,78
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.150 -25 (-2,01) 15,70 0,82
HMG 10.700 0 (0) 13,83 0,94
HPG 28.400 -15 (-0,52) 24,16 1,61
HSG 22.150 -40 (-1,77) 16,77 1,26
HSV 7.976 -124 (-1,53) 33,64 0,74
ITQ 3.135 +135 (+4,50) 48,77 0,29
KKC 6.000 0 (0) 215,90 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Hiền 6,88%
Trần Vũ Minh 2,30%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,76%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 28/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 24/10/2022

Xem thêm