Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 5.041 +41 (+0,82) 17,40 0,67
BVG 2.507 -93 (-3,58) 3,61 0,67
CBI 7.120 +120 (+1,71) -79,81 0,67
DFC 21.000 +900 (+4,48) 5,56 0,73
DPS 568 +68 (+13,60) -2,62 0,05
HLA 600 +100 (+20,00) -0,15 0
HMG 9.500 0 (0) 12,28 0,84
HSG 15.500 +30 (+1,97) -8,80 0,89
HSV 4.261 +61 (+1,45) 114,78 0,40
ITQ 3.567 +167 (+4,91) -5,19 0,34
KKC 5.900 +100 (+1,72) -0,94 0,74
KMT 0 -9.000 (-100,00) 9,30 0,65
KTL 24.000 +600 (+2,56) 13,83 1,24
KVC 2.671 -29 (-1,07) -6,00 0,28
MEL 6.100 -100 (-1,61) -18,95 0,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Hiền 7,34%
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 1,73%
Trần Vũ Minh 1,56%
VOF Investment Limited 1,37%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 24/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 30/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 31/10/2022

Xem thêm