Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.458 -42 (-2,80) 29,82 0,19
CBI 4.400 0 (0) -2,19 6,31
DFC 18.800 0 (0) 5,50 0,76
DNS 9.400 0 (0) -3,47 1,21
DPS 212 +12 (+6,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0) -0,05 0
HMG 23.500 0 (0) -32,33 2,42
HPG 27.050 +45 (+1,69) 9,34 1,49
HSG 10.600 +68 (+6,85) 7,42 0,81
ITQ 2.400 0 (0) 26,01 0,21
KKC 5.350 +50 (+0,94) -2,58 0,43
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 24.997 +1.497 (+6,37) 5,02 1,27
KVC 914 -86 (-8,60) -5,39 0,08
MEL 0 -8.800 (-100,00) 19,95 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 3,69%
VOF Investment Limited 2,90%
PENM III Germany GmbH & Co. KG 1,78%
Norges Bank 1,59%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm