Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 11.962 -238 (-1,95) 118,40 1,07
BVG 6.903 +3 (+0,04) 141,20 0,88
CBI 31.879 +979 (+3,17) 3,91 3,50
DFC 30.600 0 (0) 11,37 1,18
DPS 2.800 0 (0) -12,92 0,27
HLA 2.600 0 (0) -0,66 0
HMG 14.800 0 (0) 119,48 1,50
HSV 15.358 -242 (-1,55) 14,39 1,46
ITQ 9.524 -76 (-0,79) 26,06 0,87
KKC 25.900 -100 (-0,38) 5,27 1,59
KMT 10.574 -226 (-2,09) 6,12 0,76
KTL 23.900 -3.000 (-11,15) 12,63 1,26
KVC 7.791 +91 (+1,18) -9,90 0,72
MEL 19.380 +280 (+1,47) 4,65 1,16
MHL 7.526 +26 (+0,35) 40,46 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Hiền 7,34%
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 2,24%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,86%
VOF Investment Limited 1,79%
Trần Vũ Minh 1,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 30/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 09/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021

Xem thêm