Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 18.725 +225 (+1,22) 0,89 0,66
BVG 2.300 0 (0) 5,81 0,56
CBI 8.600 0 (0) -32,47 0,84
DFC 20.800 +300 (+1,46) 6,82 1,01
DPS 400 0 (0) -1,85 0,04
DTL 13.400 0 (0) -6,33 1,11
GDA 26.129 -71 (-0,27) 10,08 0,81
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 11.950 0 (0) 14,68 0,80
HMG 14.200 0 (0) 11,05 1,20
HPG 29.500 +105 (+3,34) 18,43 1,62
HSG 22.350 +40 (+1,82) 15,71 1,23
HSV 4.787 -13 (-0,27) 19,73 0,44
ITQ 3.304 -96 (-2,82) 59,66 0,33
KKC 6.108 -492 (-7,45) 30,22 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Hiền 6,88%
Trần Vũ Minh 2,30%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,76%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 28/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm