Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0) 40,06 0,67
BSG 11.900 0 (0) 17,99 2,10
BTV 11.000 0 (0) 8,78 1,19
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,26 0,19
DLT 7.233 -1.367 (-15,90) 3,64 0,31
DSP 10.000 +700 (+7,53) 60,10 1,25
HGT 8.300 0 (0) 147,61 1,16
HHG 2.140 -260 (-10,83) -1,88 0,68
HOT 14.000 0 (0) 13,76 2,31
HRT 7.326 -74 (-1,00) 19,54 1,25
MAS 33.340 +40 (+0,12) 26,13 4,46
NWT 7.400 0 (0) 11,80 0,70
PGT 3.397 -103 (-2,94) 18,34 0,90
SKG 15.100 -35 (-2,26) 13,72 1,06
TCT 21.150 -25 (-1,16) 31,90 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn Phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam 56,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 20,01%
Lê Tiến Dũng 3,89%
Đinh Thị Thúy Lan 0,04%
Phan Văn Bình 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023

Xem thêm