Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0) 3,65 0,15
BSG 10.200 0 (0) -5,08 1,92
BTV 19.600 -3.400 (-14,78) -67,03 2,58
CTC 0 -4.000 (-100,00) -36,31 0,59
CXH 7.000 0 (0) 7,82 0,62
DAR 9.300 -1.400 (-13,08) 6,81 0,85
DBH 10.000 0 (0) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0) 1,82 0,33
DSP 9.836 +636 (+6,91) -8,77 0,99
HHG 1.206 -94 (-7,23) -1,50 0,14
HNT 2.500 0 (0) 4,95 0,24
HOT 45.000 +50 (+1,12) -65,92 3,85
HRT 3.245 +45 (+1,41) -2,32 0,40
MAS 36.500 0 (0) 133,70 3,31
PDC 0 -3.600 (-100,00) -10,34 0,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 56,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 16,99%
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3,01%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 14/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020

Xem thêm