Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.500 -40 (-4,04) 12,55 0,61
BRC 13.000 +25 (+1,96) 8,26 0,82
BRR 19.000 -1.900 (-9,09) 15,89 1,50
DAG 2.700 -14 (-4,92) -0,63 0,38
DPR 35.600 -90 (-2,46) 14,80 1,01
DRG 8.779 -421 (-4,58) 49,44 0,80
DRI 11.886 -214 (-1,77) 10,84 1,65
DTT 20.900 0 (0) 20,03 1,31
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 28.100 -55 (-1,91) 42,85 2,04
HCD 9.700 -6 (-0,61) 6,91 0,79
HII 5.400 -10 (-1,81) 5,74 0,41
HNP 20.000 0 (0) 33,00 0,78
HRC 43.050 -315 (-6,81) 77,07 2,35
IRC 7.900 0 (0) 21,47 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hanel 56,28%
Phạm Hoàng Uyên 1,00%
Nguyễn Văn Hưởng 0,31%
Nguyễn Tiến Đạt 0,02%
Phùng Anh Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/02/2020

Xem thêm