Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 23.163 -1.637 (-6,60) 17,64 2,00
DPD 20.700 0 (0) 0 1,97
DRG 19.733 +633 (+3,31) 24,47 1,61
DRI 15.105 -95 (-0,63) 11,35 1,50
GER 4.200 0 (0) 22,50 0,37
HCD 12.700 +20 (+1,60) 9,69 0,95
HII 17.950 -10 (-0,55) 9,05 0,93
HNP 18.300 0 (0) 7,42 0,69
HRC 63.600 +370 (+6,17) 219,70 3,62
IRC 8.700 0 (0) 11,01 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 37.800 0 (0) 11,54 2,27
NNG 17.100 0 (0) 12,26 1,07
NSG 7.100 0 (0) 21,88 0,65
PGN 17.012 -388 (-2,23) 7,23 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hanel 56,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm