Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.000 0 (0) -9,45 0
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 9.820 -48 (-4,66) 18,21 0,42
ATA 700 0 (0) -37,47 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 18.900 -120 (-5,97) 24,89 1,34
BLF 4.600 -100 (-2,13) 12,42 0,46
CAD 900 0 (0) -0,12 0
CAT 18.201 +1 (+0,01) 6,80 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
CMX 10.650 -75 (-6,57) 20,06 0,71
CNA 43.900 0 (0) -173,07 4,94
DAT 8.690 0 (0) 8,19 0,64
DBC 28.600 -140 (-4,66) 16,58 1,46
DMN 5.500 0 (0) 7,03 0,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 27,63%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 8,24%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 4,96%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 3,93%
Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh 2,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023

Xem thêm