Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.800 -20 (-2,22) -35,35 0,46
ABT 33.000 -60 (-1,78) 4,74 0,97
ACL 12.300 -5 (-0,40) 62,62 0,77
AGF 2.700 0 (0) -12,60 0
ANV 28.800 -75 (-2,53) 97,14 1,35
APT 3.400 -600 (-15,00) -0,22 0
ASM 10.500 -45 (-4,10) 18,12 0,45
ATA 801 -99 (-11,00) -42,88 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 26.000 -20 (-0,76) 138,74 1,96
BLF 4.518 -482 (-9,64) 12,20 0,45
CAD 575 +75 (+15,00) -0,08 0
CAT 17.715 -2.085 (-10,53) 6,62 1,13
CCA 16.300 0 (0) 61,68 1,02
CMX 7.800 -14 (-1,76) 16,28 0,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 27,63%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 8,24%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 4,96%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 3,93%
Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh 2,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023

Xem thêm