Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.800 0 (0) 21,53 1,20
ACE 35.453 -47 (-0,13) 7,27 1,52
ADP 26.550 +65 (+2,50) 8,48 1,98
BDT 11.160 -40 (-0,36) 14,42 0,75
BHC 1.600 0 (0) 15,96 0
BMP 111.000 +100 (+0,90) 9,56 3,16
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.900 0 (0) 16,58 0,54
BTN 2.612 -88 (-3,26) -1,42 0,51
C32 17.300 0 (0) -85,93 0,49
CCM 42.000 0 (0) 3,85 0,55
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.800 0 (0) 31,55 0,33
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 21.614 -86 (-0,40) 7,01 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai 59,69%
Nguyễn Duy Ánh 3,11%
TẠ HỮU DIỄN 0,53%
Nguyễn Thị Hải 0,18%
TẠ THANH TÙNG 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 23/04/2024

Xem thêm