Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 17.876 -824 (-4,41) 0,85 0,63
BVG 2.300 0 (0) 5,81 0,56
CBI 8.200 0 (0) -30,96 0,80
DFC 20.500 0 (0) 6,72 1,00
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 14.750 +95 (+6,88) -6,96 1,22
GDA 34.372 +1.172 (+3,53) 13,26 1,07
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.200 -25 (-2,00) 14,99 0,82
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 29.450 +35 (+1,20) 20,24 1,78
HSG 25.150 +160 (+6,79) 17,67 1,39
HSV 5.513 +213 (+4,02) 22,72 0,51
ITQ 3.095 +95 (+3,17) 54,39 0,30
KKC 6.203 -197 (-3,08) 28,30 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 89,37%
Lê Như Quỳnh 0,04%
Đặng Thị Yến 0,02%
Nguyễn Thị Thanh Hà 0,01%
Trần Thị Hoa Lý 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 23/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/02/2021

Xem thêm