Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.650 -5 (-1,06) 21,44 0,44
ADS 13.500 -45 (-3,22) 14,49 1,03
AG1 8.423 -777 (-8,45) 3,79 0,80
BDG 31.800 0 (0) 5,86 1,39
BMG 19.000 0 (0) 7,88 0,90
DCG 16.100 0 (0) 8,91 0,67
DM7 20.000 0 (0) 6,17 1,11
EVE 14.000 -10 (-0,70) 47,36 0,59
FTM 799 +99 (+14,14) -0,17 0
G20 479 -21 (-4,20) -0,14 0
GIL 34.250 -125 (-3,52) 33,73 0,94
GMC 9.050 -2 (-0,22) -9,91 0,75
HCB 21.800 0 (0) 6,00 0,76
HDM 29.584 -216 (-0,72) 5,74 1,50
HLT 10.100 0 (0) -1,11 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đào Thị Hà 20,00%
Phan Văn Trang 15,59%
Phan Minh Đức 12,90%
Ngô Văn Thanh 12,22%
Lương Trường Nam 6,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 22/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020

Xem thêm