Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 5.734 -166 (-2,81) -207,13 0,48
API 15.148 +148 (+0,99) 16,17 1,27
BII 1.475 +375 (+34,09) -0,79 0,16
C21 13.227 +27 (+0,20) 35,07 0,38
CEO 26.981 +81 (+0,30) 25,46 1,85
CK8 3.600 0 (0) 6,24 0
CLG 790 +90 (+12,86) -0,08 0,63
D11 15.030 +230 (+1,55) 4,36 0,59
EFI 1.991 +191 (+10,61) -2,80 0,33
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
HD2 27.835 +435 (+1,59) 1.851,70 2,26
HD6 21.484 +84 (+0,39) 6,01 1,01
HD8 7.575 +75 (+1,00) 5,46 0,58
HLD 36.463 +163 (+0,45) 142,68 1,73
HPI 15.500 0 (0) 28,44 3,15
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 51,00%
Kenneth Rudy Kamon 5,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 3,15%
Nguyễn Thanh Hương 1,44%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/03/2023

Xem thêm