Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 5.293 -207 (-3,76) 43,83 0,45
API 12.045 -455 (-3,64) 5,13 1,10
BII 2.615 -85 (-3,15) -2,74 0,26
C21 12.000 0 (0) 8,49 0,34
CEO 22.886 +1.286 (+5,95) 19,58 1,72
CLG 1.173 -27 (-2,25) -0,12 0,94
D11 11.800 +300 (+2,61) 5,93 0,47
DLR 8.500 0 (0) -11,04 0
EFI 1.832 -68 (-3,58) -2,58 0,26
HD2 15.745 +345 (+2,24) 1.047,42 1,28
HD6 14.168 -432 (-2,96) 2,39 0,70
HD8 7.153 +53 (+0,75) 13,81 0,58
HLD 27.113 +213 (+0,79) 89,36 1,25
HPI 23.900 0 (0) 35,81 4,88
HRB 26.500 0 (0) 7,21 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 51,00%
Kenneth Rudy Kamon 5,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 3,15%
Nguyễn Thanh Hương 1,44%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 05/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm