Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 24.000 0 (0) 170,62 2,22
CPA 5.000 0 (0) -5,35 1,98
CTP 4.493 -107 (-2,33) 100,35 0,38
EPC 12.400 0 (0) -10,08 2,11
FGL 12.500 0 (0) -7,06 2,91
HKT 3.524 -176 (-4,76) 23,77 0,33
IFS 26.570 -330 (-1,23) 10,51 1,91
NAF 15.650 +100 (+6,82) 9,80 0,82
PCF 4.809 -91 (-1,86) -6,45 0,67
QHW 24.500 -400 (-1,61) 4,85 0,92
SCD 15.500 -10 (-0,64) -1,52 3,86
SKH 27.773 -127 (-0,46) 8,82 2,22
SKN 7.529 -171 (-2,22) 16,58 0,69
VCF 180.600 -400 (-2,16) 11,59 2,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thọ Nam 18,96%
Nguyễn Đình Thảo 14,20%
Đỗ Văn Mạnh 14,19%
Đỗ Mạnh Cường 13,11%
Đỗ Văn Hà 12,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 08/04/2023

Xem thêm