Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.720 -33 (-6,53) -0,40 3,94
ANT 9.318 -182 (-1,92) 10,26 0,59
APF 63.075 -425 (-0,67) 9,70 1,48
BBC 50.100 -190 (-3,65) 10,13 0,67
BCF 29.777 +777 (+2,68) 14,69 2,64
BLT 40.129 +329 (+0,83) 11,07 1,45
BMV 8.500 0 (0) 59,95 0,83
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 44.558 +3.958 (+9,75) 17,23 1,37
CBS 28.714 -686 (-2,33) 3,04 0,62
CLX 13.722 -378 (-2,68) 6,57 0,70
CMF 210.114 -9.886 (-4,49) 7,35 1,71
CMM 8.500 -300 (-3,41) 17,98 0,79
CMN 77.400 0 (0) 17,76 2,42
HHC 76.350 -650 (-0,84) 27,66 2,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dương Quang Lư 18,50%
Uông Huy Đông 4,41%
Uông Huy Giang 2,64%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát 1,04%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023

Xem thêm