Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 17.550 +450 (+2,63) 4,32 0,66
HIG 8.200 -300 (-3,53) 56,80 0,57
HPT 15.900 0 (0) 7,66 1,14
SBD 11.100 0 (0) 14,10 0,88
SRA 7.644 +44 (+0,58) 4,13 0,53
SRB 3.634 +134 (+3,83) 355,46 0,82
VLA 0 -71.000 (-100,00) 13,69 6,52
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH VBP 17,73%
Lê Văn Anh 9,22%
Tập đoàn Bảo Việt 8,81%
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP 5,06%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT VN 2,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2022 05/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán Q9 - 2021 04/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 14/02/2022

Xem thêm