Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 6.100 -300 (-4,69) 39,90 0,46
CTF 29.500 +10 (+0,34) 62,93 2,45
GGG 4.400 0 (0) -8,23 0
GMA 0 -48.800 (-100,00) 191,55 2,11
HAX 15.000 -40 (-2,59) 38,67 1,20
HHS 8.830 -33 (-3,60) 8,17 0,68
HTL 15.400 -25 (-1,59) 4,82 0,71
SVC 26.350 -60 (-2,22) 61,53 0,72
TMT 11.900 -10 (-0,83) 153,77 1,01
VMA 4.600 0 (0) 2,62 0,26
VVS 19.508 +8 (+0,04) 23,33 1,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 51,06%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,69%
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 3,69%
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng 3,13%
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 3,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 07/09/2023

Xem thêm