Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 66.885 -715 (-1,06) 5,40 2,80
DHC 42.000 +20 (+0,47) 9,76 1,84
GVT 82.909 -1.191 (-1,42) 6,68 1,71
HAP 5.290 0 (0) -203,58 0,47
HHP 10.700 -20 (-1,83) 10,14 0,89
SVT 12.500 -15 (-1,18) 7,80 0,88
VID 5.830 -5 (-0,85) 10,72 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Wardhaven Vietnam Fund 6,05%
Trần Anh 0,15%
Trần Quốc Khánh 0,08%
Đỗ Thị Vươn 0%
Spence Brian Harrison 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 29/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 02/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm