Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Hà (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0) 40,06 0,67
BSG 9.882 -218 (-2,16) 14,94 1,74
BTV 10.100 0 (0) 8,29 1,13
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,26 0,19
DLT 8.600 0 (0) 4,33 0,36
DSP 10.800 +700 (+6,93) 549,57 1,36
HGT 8.300 0 (0) 165,72 1,17
HHG 1.898 -2 (-0,11) -1,53 0,55
HOT 13.900 0 (0) 23,01 2,47
HRT 6.858 -42 (-0,61) 39,03 1,26
MAS 34.300 0 (0) 40,08 4,79
NWT 5.000 0 (0) 7,98 0,47
PGT 3.424 +24 (+0,71) 2,57 0,75
SKG 14.300 -100 (-6,53) 12,99 1,00
TCT 24.200 -30 (-1,22) 16,87 0,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Xuân Nhượng 2,48%
Trần Quốc Huy 1,78%
Vũ Ngọc Anh 1,77%
Lưu Huy Hà 1,06%
Lưu Tuấn Anh 0,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 24/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 22/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023

Xem thêm