Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,73 0,48
ANT 11.147 +47 (+0,42) 3,35 0,68
APF 57.000 +100 (+0,18) 5,56 1,41
BBC 52.500 0 (0) 15,85 0,73
BCF 29.100 +200 (+0,69) 15,57 2,56
BLT 34.000 -300 (-0,87) 13,68 1,15
BMV 44.800 0 (0) 398,55 4,40
C22 15.900 0 (0) 6,77 0,79
CAN 68.000 -3.000 (-4,23) 37,94 2,32
CBS 29.370 -30 (-0,10) 3,11 0,63
CLX 13.997 -103 (-0,73) 6,76 0,74
CMF 185.000 0 (0) 6,76 1,81
CMM 6.849 +149 (+2,22) 10,43 0,64
CMN 63.900 0 (0) 14,52 2,05
HHC 112.000 +1.000 (+0,90) 28,83 3,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trương Thị Bửu 24,00%
Lưu Văn Vũ 24,00%
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực 4,99%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long 3,30%
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/09/2023

Xem thêm