Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 5.800 +15 (+2,65) -0,64 0,29
ANT 14.054 +154 (+1,11) 3,19 0,86
APF 69.898 -602 (-0,85) 4,81 1,48
BBC 55.700 -160 (-2,79) 17,54 0,76
BKH 27.000 0 (0) 12,78 0,98
BLT 37.000 +1.000 (+2,78) 14,88 1,25
BMV 53.700 0 (0) 583,01 5,28
BNA 13.061 -39 (-0,30) 7,02 0,74
C22 14.000 0 (0) 5,96 0,69
CAN 34.600 -3.400 (-8,95) 18,88 1,17
CBS 36.157 +257 (+0,72) 3,83 0,78
CLX 15.416 -184 (-1,18) 7,45 0,84
CMF 189.900 0 (0) 6,94 1,85
CMM 9.800 0 (0) 5,76 0,57
HHC 0 -95.400 (-100,00) 32,98 2,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trương Thị Bửu 24,00%
Lưu Văn Vũ 24,00%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long 3,30%
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,65%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 13/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 11/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm