Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 35.650 -10 (-0,27) 19,89 1,29
CEN 3.919 -181 (-4,41) 1.053,53 0,39
CMV 9.880 +8 (+0,81) 7,53 0,71
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,42 0
HTM 15.000 0 (0) -147,58 1,46
HTT 1.300 0 (0) -2,20 0,19
KGM 8.000 0 (0) 39,28 0,77
LBC 16.000 0 (0) 5,06 0,63
PIT 5.030 0 (0) 22,60 0,60
PNG 27.000 0 (0) 30,39 3,75
THS 0 -20.300 (-100,00) 15,42 1,57
TOP 1.600 0 (0) -51,98 0,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex 26,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016

Xem thêm