Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 31.500 0 (0) 8,62 1,10
CEN 5.579 -121 (-2,12) 1.007,81 0,55
CMV 8.760 -14 (-1,57) 9,49 0,65
DKC 1.800 0 (0) 0,94 0,14
HFX 4.600 +600 (+15,00) -1,10 0
HTM 12.200 0 (0) -91,68 1,20
HTT 1.194 +94 (+8,55) -3,70 0,18
KGM 7.495 +295 (+4,10) 15,24 0,70
LBC 12.000 0 (0) 3,28 0,43
PIT 5.990 -15 (-2,44) -9,47 0,78
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -9.300 (-100,00) 10,61 0,62
TOP 1.491 -109 (-6,81) -48,44 0,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Bảo Ngọc 23,62%
Nguyễn Văn Hợp 12,89%
Nguyễn Ngọc Vân 5,34%
BÙI THỊ THU HÀ 4,97%
TRẦN THỊ MINH 3,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm