Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 33.700 0 (0) 19,12 3,21
DSD 17.400 0 (0) 78,56 1,63
DSN 55.000 -20 (-0,36) 6,14 2,19
GTT 300 -100 (-25,00) -0,08 0
HES 21.600 +2.700 (+14,29) 10,80 2,32
KLF 0 -800 (-100,00) -1,11 0,08
ONW 3.300 0 (0) -229,49 0
RIC 4.226 +26 (+0,62) -3,78 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH 45,93%
Tập đoàn Bảo Việt 19,36%
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen 10,09%
Công ty TNHH Trí Thành 5,65%
Công Ty TNHH Một Thành Viên Putaleng 5,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 21/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm