Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 43.500 0 (0) 34,42 4,12
DSD 20.000 0 (0) 48,81 2,09
DSN 57.500 -60 (-1,03) 6,36 2,41
GTT 300 0 (0) -0,08 0
HES 22.300 0 (0) 15,85 2,08
KLF 800 0 (0) -1,47 0,08
ONW 3.500 0 (0) -243,40 0
RIC 4.100 0 (0) -3,96 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du Lịch Hà Nội - Công ty Tnhh 45,93%
Tập đoàn Bảo Việt 19,36%
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen 10,09%
Công ty TNHH Trí Thành 5,65%
Công Ty TNHH Một Thành Viên Putaleng 5,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 18/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 21/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020

Xem thêm