Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.612 -88 (-0,50) 131,11 0,49
CLG 2.500 0 (0) -0,25 1,99
DLR 12.300 0 (0) -14,48 0
EFI 3.400 0 (0) -9,85 0,43
EIN 13.964 -536 (-3,70) 24,78 1,28
HD2 11.204 -396 (-3,41) 209,64 0,87
HD6 31.687 -2.313 (-6,80) 173,89 2,45
HD8 11.525 -775 (-6,30) 21,24 0,91
HPI 27.400 0 (0) 7,74 6,76
HRB 23.500 0 (0) 6,79 1,13
IDV 0 -68.900 (-100,00) 8,65 2,59
KSF 0 -100.000 (-100,00) 134,00 5,02
NDN 0 -15.700 (-100,00) 3,64 1,01
NRC 0 -20.100 (-100,00) 20,29 1,60
PV2 0 -8.300 (-100,00) 328,71 1,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đoàn Hữu Thuận 9,50%
Lê Viết Liên 4,06%
Trần Minh Chính 3,49%
Nguyễn Thị Thanh Hà 3,37%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 2,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 25/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 23/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021

Xem thêm