Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 15.700 -600 (-3,68) 7,75 0,47
CLX 12.755 +455 (+3,70) 6,97 0,91
DLR 10.400 0 (0) -6,63 0
EFI 1.700 -300 (-15,00) 77,26 0,21
EIN 5.000 0 (0) 12,66 0,49
HD2 6.600 +800 (+13,79) 12,91 0,48
HD8 6.133 -267 (-4,17) 4,13 0,46
HIZ 27.100 0 (0) 8,97 1,15
HPI 17.130 +30 (+0,18) 5,70 1,09
HRB 27.000 0 (0) 8,82 1,33
IDV 53.980 -20 (-0,04) 5,71 2,63
NDN 17.796 -104 (-0,58) 4,16 1,21
NRC 12.869 -31 (-0,24) 6,44 0,84
PV2 0 -2.700 (-100,00) 17,99 0,42
PVL 1.172 +72 (+6,55) -10,27 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 51,00%
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trấn Giang 10,73%
America Limited Liability Company 4,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 16/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 12/05/2016

Xem thêm