Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 30.835 +635 (+2,10) 16,97 2,07
C21 17.700 0 (0) 8,47 0,46
CLX 11.900 0 (0) 8,29 0,88
DLR 10.400 0 (0) -7,33 0
EFI 1.800 0 (0) 81,81 0,22
EIN 3.350 -50 (-1,47) 7,62 0,32
HD2 4.600 0 (0) 9,00 0,34
HD8 6.800 0 (0) 4,58 0,51
HIZ 27.500 0 (0) 9,11 1,17
HPI 8.200 0 (0) 3,07 0,52
IDV 46.935 +35 (+0,07) 4,94 2,11
NDN 14.802 +502 (+3,51) 8,71 1,25
NRC 13.833 +133 (+0,97) 6,44 0,91
PV2 0 -2.500 (-100,00) 15,97 0,39
PVL 1.100 -100 (-8,33) -6,86 0,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 51,00%
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trấn Giang 10,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 16/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 12/05/2016

Xem thêm