Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0) 7,54 0,84
HMH 17.260 +160 (+0,94) 12,09 0,96
HTV 14.300 +10 (+0,70) 11,04 0,57
MHC 11.150 +5 (+0,45) 4,78 0,76
PCT 7.875 -25 (-0,32) 13,64 0,61
PRC 0 -16.000 (-100,00) 14,66 0,68
PSC 15.700 0 (0) 14,33 0,96
PSP 10.353 -47 (-0,45) 48,29 0,91
PTS 12.266 -234 (-1,87) 10,60 0,75
PTT 6.560 +260 (+4,13) 78,15 0,58
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 16.597 -403 (-2,37) 8,19 1,04
RAT 18.100 0 (0) 53,04 1,42
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
TCL 39.500 -20 (-0,50) 9,67 2,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 53,86%
Nguyễn Tuấn Anh 24,69%
Nguyễn Thị Huyền Nhung 5,23%
Công ty chứng khoán Hải Phòng 1,24%
Nguyễn Thành Phương 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 19/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 08/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/05/2021

Xem thêm