Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.911 +111 (+1,26) 19,50 0,85
ABW 10.700 +300 (+2,88) 14,65 0,81
AGR 21.650 +70 (+3,34) 31,87 1,87
APG 15.500 +5 (+0,32) 16,47 1,35
ART 1.300 0 (0) -6,99 0,83
BMS 11.493 +93 (+0,82) 8,84 0,94
BSI 62.800 +180 (+2,95) 31,12 2,72
BVS 38.517 +117 (+0,30) 14,24 1,20
CSI 36.929 +529 (+1,45) -48,99 3,44
CTS 40.500 +230 (+6,02) 32,14 2,96
DSC 23.678 +478 (+2,06) 30,15 2,17
EVS 8.189 -11 (-0,13) 41,06 0,70
FTS 61.500 +130 (+2,15) 29,66 3,62
HAC 13.767 +67 (+0,49) 11,99 1,53
HBS 8.319 -81 (-0,96) 15,80 0,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Capital Markets Limited 43,07%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 23,15%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 2,06%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 1,62%
Tmam Vietnam Equity Mother Fund 1,59%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 15/01/2024

Xem thêm