Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 20.000 +300 (+1,52) 16,09 1,68
DPD 24.000 0 (0) 30,71 2,20
DRG 11.362 -238 (-2,05) 18,64 0,96
DRI 12.707 +107 (+0,85) 11,43 1,36
GER 14.400 +1.000 (+7,46) 37,25 1,26
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 21.500 0 (0) 15,94 1,44
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PGN 11.500 -100 (-0,86) 7,96 1,01
VTZ 9.294 +794 (+9,34) 8,37 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,03%
Vũ Trọng Huân 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 25/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 04/10/2021

Xem thêm