Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.810 +10 (+0,04) 20,42 2,31
DPD 24.000 0 (0) 0 2,28
DRG 19.735 -165 (-0,83) 24,48 1,61
DRI 16.536 +436 (+2,71) 12,42 1,64
GER 5.800 0 (0) 31,07 0,52
HCD 12.800 +10 (+0,78) 9,77 0,95
HII 18.550 -5 (-0,26) 10,02 1,09
HNP 24.300 0 (0) 9,86 0,92
HRC 53.000 0 (0) 195,53 3,01
IRC 8.700 0 (0) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 37.000 0 (0) 9,65 2,11
NNG 20.446 +946 (+4,85) 15,85 1,28
NSG 7.500 0 (0) 23,12 0,69
PGN 14.938 -162 (-1,07) 9,07 1,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 04/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 27/01/2021

Xem thêm