Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 8.100 -900 (-10,00) 12,06 0,73
DRG 7.700 +1.000 (+14,93) 95,22 0,62
DRI 4.284 +84 (+2,00) 15,38 0,38
GER 8.600 0 (0) 19,05 0,75
GVR 12.900 +20 (+1,57) 15,48 1,02
HCD 3.270 +21 (+6,86) 6,23 0,26
HNP 19.700 0 (0) 7,10 0,76
HRC 38.000 0 (0) 144,67 2,15
IRC 9.700 0 (0) 25,63 0,93
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 48.000 0 (0) 33,99 3,36
NNG 9.000 -1.400 (-13,46) -1,64 0,62
NSG 12.600 0 (0) 38,84 1,15
PGN 10.274 -626 (-5,74) 4,77 0,85
PHR 54.600 +90 (+1,67) 12,87 2,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm