Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.926 +126 (+1,43) 13,53 0,85
ABW 10.654 +954 (+9,84) 15,33 0,81
AGR 16.650 +100 (+6,38) 22,82 1,46
APG 10.350 +51 (+5,18) -26,24 0,93
ART 1.300 0 (0) -12,27 0,11
BMS 11.843 +343 (+2,98) 16,30 0,92
BSI 48.250 +265 (+5,81) 26,81 2,10
BVS 25.863 +863 (+3,45) 10,14 0,80
CSI 31.783 -117 (-0,37) 617,80 2,94
CTS 28.600 +105 (+3,81) 28,05 2,12
DSC 16.745 -155 (-0,92) 19,20 1,55
EVS 8.918 +218 (+2,51) 13,07 0,76
FTS 44.500 +160 (+3,72) 19,21 2,63
HAC 8.500 0 (0) 474,07 0,96
HBS 8.320 +220 (+2,72) 17,24 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Ngọc Quân 24,24%
Lê Duy Phúc 13,03%
Hoàng Minh Đoàn 4,78%
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH 4,67%
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 23/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 23/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/11/2023

Xem thêm