Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 29.749 +49 (+0,16) -121,16 2,62
ART 14.084 -16 (-0,11) 436,53 1,19
BMS 23.448 +348 (+1,51) 6,27 1,52
BVS 37.088 +188 (+0,51) 11,31 1,30
CSI 35.069 +69 (+0,20) 83,24 3,38
DSC 21.479 -21 (-0,10) -591,22 1,97
EVS 37.237 +237 (+0,64) 10,78 2,33
FTS 62.000 -100 (-1,58) 17,32 3,53
HAC 16.983 +183 (+1,09) 16,58 1,57
HBS 15.477 -23 (-0,15) 110,34 1,31
HCM 44.000 +5 (+0,11) 16,40 2,77
IVS 20.060 +260 (+1,31) 47,60 1,95
MBS 38.374 +374 (+0,98) 19,26 3,35
ORS 26.900 -15 (-0,55) 16,78 2,42
PHS 21.986 -414 (-1,85) 25,91 1,94
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Ngọc Quân 24,24%
Nguyễn Thị Hải 15,15%
Lê Thị Thanh Nhàn 13,03%
Lê Duy Phúc 13,03%
Hoàng Minh Đoàn 4,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 20/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 06/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 29/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 22/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 05/11/2020

Xem thêm