Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.388 -112 (-1,32) 16,86 0,79
ABW 9.842 -258 (-2,55) 13,24 0,74
AGR 19.500 -15 (-0,76) 30,47 1,66
APG 13.850 -10 (-0,71) 20,39 1,22
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.245 -55 (-0,53) 7,56 0,82
BSI 57.400 +30 (+0,52) 25,95 2,41
BVS 44.435 +235 (+0,53) 14,30 1,33
CSI 36.487 -13 (-0,04) -46,26 3,48
CTS 42.300 +30 (+0,71) 22,78 2,93
DSC 25.281 -719 (-2,77) 27,01 2,27
EVS 7.452 +52 (+0,70) 14,03 0,63
FTS 45.350 -5 (-0,11) 25,59 3,61
HAC 13.815 +115 (+0,84) 10,41 1,47
HBS 8.000 0 (0) 14,04 0,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Ngọc Quân 24,24%
Lê Duy Phúc 13,03%
Hoàng Minh Đoàn 4,78%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 4,67%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023

Xem thêm