Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 13.135 -365 (-2,70) 25,69 1,02
CTF 20.100 -15 (-0,74) 186,09 1,91
GGG 5.000 0 (0) -1,65 0
HAX 32.200 +210 (+6,97) 15,99 2,51
HHS 11.500 +20 (+1,76) 15,81 0,81
HTL 22.900 0 (0) 7,93 1,39
SVC 140.000 +520 (+3,85) 29,21 2,56
TCH 22.300 +145 (+6,95) 16,99 1,07
TMT 17.550 +15 (+0,86) 21,58 1,44
VMA 7.000 0 (0) 4,31 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Tiến Dũng 22,11%
Hoàng Đức Thành 3,58%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2,34%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 1,38%
Đoàn Hùng Dũng 1,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 10/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021

Xem thêm